Hà Nội, ngày 04-03-2021

100% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

22/01/2021 06:56 | 0

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội đã có Báo cáo số 14/BC-UBND về hiện trạng nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố.

Hiện khu vực nông thôn của Hà Nội đã được đầu tư xây dựng 119 công trình cấp nước tập trung, 5 dự án cấp nước cho khu vực nông thôn theo hình thức xã hội hóa... Qua đó, nâng tổng công suất nguồn cấp nước từ các nhà máy nước đạt khoảng 1.520.000m3/ngày - đêm, tăng 623.000m3/ngày - đêm so với năm 2016. Thành phố cũng đã chấp thuận cho 23 nhà đầu tư triển khai 40 dự án cấp nước.

Dự kiến, sau khi các dự án này hoàn thành sẽ nâng công suất toàn thành phố đạt khoảng 2.350.000m3/ngày - đêm, bảo đảm nguồn nước sạch cung cấp cho các hộ gia đình khi có nhu cầu sử dụng, đạt tỷ lệ khoảng 96%. 

Đến hết năm 2020, thành phố Hà Nội có 100% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 85,1% dân số được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Hoàng Sơn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /