Hà Nội, ngày 20-04-2021

Hà Nội có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2020

08/02/2021 17:46 | 0

(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 5-2-2021 về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2020.

Theo quyết định, công nhận 12 xã thuộc các huyện Chương Mỹ, Ba Vì, Ứng Hòa, Mê Linh, Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2020. Trong đó, huyện Ứng Hòa có 4 xã (Quảng Phú Cầu, Đồng Tiến, Lưu Hoàng, Hồng Quang), huyện Ba Vì có 3 xã (Yên Bài, Tiên Phong, Phú Đông), huyện Chương Mỹ có 2 xã (Tốt Động, Hoàng Văn Thụ), huyện Mê Linh có 2 xã (Tự Lập, Tam Đồng) và huyện Mỹ Đức có 1 xã (Vạn Kim).

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. UBND các xã, UBND các huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới có trách nhiệm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định.

Hoài Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /