Hà Nội, ngày 06-03-2021

Chương Mỹ có 559 trang trại chăn nuôi tập trung xa khu dân cư

17/02/2021 07:42 | 0

(HNM) - Đến nay, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 559 trang trại chăn nuôi tập trung xa khu dân cư.

Để chăn nuôi phát triển bền vững, huyện tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm và bệnh Dịch tả lợn châu Phi; thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; tiếp tục củng cố và phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư theo hướng trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao...

Cùng với đó, huyện tập trung xây dựng vùng chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường; hỗ trợ các trang trại chăn nuôi về thuốc sát trùng, xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi; thực hiện chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nhằm hạn chế tình trạng "được mùa - mất giá"...

Ngọc Quỳnh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /