Hà Nội, ngày 09-08-2020

Tận tình với công tác thanh tra

20/02/2020 07:15 | 0

(HNM) - Nghỉ hưu từ năm 2009 đến nay, được sự tín nhiệm của Đảng, chính quyền và nhân dân, ông Nguyễn Văn Hạng đã đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín). Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông đã góp phần ổn định tình hình nhân dân, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện.

Ông Nguyễn Văn Hạng.

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Hạng cùng các thành viên Ban Thanh tra nhân dân của xã Tô Hiệu luôn duy trì nền nếp việc tiếp công dân tại Phòng Tiếp dân của UBND xã 2 buổi/tuần và giao ban tháng vào phiên trực cuối cùng của tháng. Nhờ đó, Ban Thanh tra nhân dân của xã đã tiếp nhận đầy đủ đơn thư của công dân và tham gia giám sát việc giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng pháp luật. Trong năm 2019, Ban Thanh tra nhân dân xã Tô Hiệu tiếp nhận 5 đơn, thư phản ánh của công dân, trong đó 2 đơn được Ban Thanh tra nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền, 3 đơn được chuyển đến các cấp chính quyền...

Năm 2019, các thôn tổ chức bầu cử trưởng, phó thôn, ông Hạng cùng các thành viên Ban Thanh tra nhân dân đã vào cuộc giám sát chặt chẽ nên việc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng quy trình. Khi xã Tô Hiệu thực hiện bê tông hóa 100% hệ thống đường trục xã, thôn, xóm để xây dựng nông thôn mới với mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã vào cuộc kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, không để thất thoát vốn đầu tư.

Hơn 10 năm làm công tác thanh tra nhân dân, ông Hạng cho biết, ngoài lòng nhiệt tình còn đòi hỏi người cán bộ mặt trận phải lắng nghe, tiếp thu mọi ý kiến của nhân dân để giải quyết công việc khách quan. Với cách làm đó, nhiều năm qua ông Hạng luôn được nhân dân tín nhiệm. Năm 2019, ông được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khen thưởng.

Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /