Hà Nội, ngày 25-06-2018

Chỉnh trang tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ

29/11/2016 07:01 | 0
(NSHN) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký Văn bản số 11124/VP-ĐT chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm, về việc thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ.

UBND thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các ngành liên quan, triển khai theo thẩm quyền, quy định; bảo đảm phù hợp nguyên tắc, yêu cầu của UBND thành phố về việc cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố xung quanh quận Hoàn Kiếm.

Thành phố cũng yêu cầu, quy trình lập thiết kế dự án cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, chuyên gia, nhà khoa học, các hội nghề nghiệp để nâng cao chất lượng, tạo sự đồng thuận, báo cáo UBND thành phố xem xét trước khi phê duyệt.
Khánh Khoa
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /