Hà Nội, ngày 21-05-2018

Ảnh minh họa

Hoàn chỉnh kế hoạch cải tạo chung cư cũ trước ngày 31-12

12/12/2016 06:45 | 0
(NSHN) - Văn phòng UBND TP Hà Nội có Thông báo số 486/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể UBND thành phố về kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo; kèm theo tờ trình nêu rõ sự cần thiết, thực trạng, dân số, mục đích, yêu cầu an sinh tại các khu chung cư, thực trạng tham gia của nhà đầu tư thời gian qua, tiêu chí, giải pháp, lộ trình thực hiện, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31-12-2016.

Nội dung kế hoạch nêu rõ số lượng các khu, nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại; các nhiệm vụ cụ thể (lập quy hoạch, xây dựng cơ chế, lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng, tổ chức xây dựng...); lộ trình thời gian thực hiện; giải pháp tổng thể, định hướng về quy hoạch, sử dụng đất, chính sách đặc thù...; phân công nhiệm vụ cụ thể các cấp, ngành nhằm bảo đảm tính khả thi, giải quyết hài hòa lợi ích chủ sở hữu - doanh nghiệp và Nhà nước.

Cùng với đó, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù; tổ chức hội thảo lấy ý kiến; dự thảo tờ trình báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, xong trước ngày 31-1-2017.
Gia Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /