Hà Nội, ngày 25-04-2018

Ảnh minh họa.

Cắt sửa 10.000 cây xanh trước mùa mưa bão 2017

13/04/2017 06:29 | 0
(NSHN) - Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội vừa có kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2017.

Tính đến hết tháng 3-2017, Công ty đã cắt sửa 10.000 cây xanh phục vụ tiêu chí phòng bão, chặt hạ 116 cây chết, sâu mục, nguy hiểm và giải tỏa 30 cây đổ. Công ty cũng kiểm tra, rà soát công tác chằng, chống các cây lưu niệm, cây quý hiếm trong các vườn hoa, công viên. Đối với cây mới trồng trên các tuyến phố, đã thực hiện lắp đặt cọc chống sắt với cây có đường kính lớn...

Cùng với công khai số điện thoại của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, Công ty đã lập phương án giải tỏa năm 2017 với tình huống 500 cây bị đổ sau bão. Theo đó, sẽ bố trí 204 người tham gia lực lượng chủ lực để giải tỏa những cây đổ trong vị trí đe dọa tài sản, tính mạng con người. Sau 5 ngày kể từ khi cây đổ, sẽ hoàn thành dọn dẹp và trồng cây thay thế. Trường hợp giải tỏa khẩn cấp, sẽ bổ sung hơn 300 cán bộ để thực hiện nhiệm vụ.
Hương Lý
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /