Hà Nội, ngày 23-01-2019

Ảnh minh họa.

Hà Nội sẽ thí điểm tổ chức đội quản lý trật tự xây dựng đô thị

11/11/2017 08:06 | 0
(NSHN) - Chính phủ vừa có văn bản chấp thuận, cho phép Hà Nội thí điểm thành lập “Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp quận, huyện”. Thời gian thực hiện thí điểm trong 2 năm.

Đây là nội dung tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2017. Chính phủ giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án thí điểm, trong đó làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử phạt, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác với Thanh tra Sở Xây dựng và cơ quan liên quan, bảo đảm không tăng biên chế; trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Dự kiến, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã sẽ là cơ quan trực thuộc UBND cấp quận, huyện, thị xã; có chức năng giúp Chủ tịch UBND cấp quận, huyện thực thi pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn chính của đội quản lý trật tự xây dựng cấp huyện sẽ là: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị…; thực hiện kiểm tra chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng về việc chấp hành pháp luật trật tự xây dựng, xử lý các hành vi vi phạm. Đội trưởng được xử phạt tiền với hành vi vi phạm; được yêu cầu các cơ quan nhà nước cung cấp tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình...

Về tổ chức bộ máy, biên chế, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp quận có đội trưởng, không quá 2 đội phó, do Chủ tịch UBND quận, huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm. Biên chế trước mắt được thành lập trên cơ sở tiếp nhận, bàn giao nguyên trạng số lượng công chức, lao động hợp đồng hiện có của 30 đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã, đang thuộc thanh tra Sở Xây dựng.

Nguồn: HNM
Từ khoá:
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /