Hà Nội, ngày 26-04-2019

Lộ trình tuyến metro số 1 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Ảnh: BQLĐS.

Báo cáo điều chỉnh dự án tuyến đường sắt Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo

25/04/2018 12:02 | 0
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về việc báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo được thành phố Hà Nội phê duyệt đầu tư năm 2008.

Đến nay 5 gói thầu chính của Dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản đã thực hiện xong bước sơ tuyển nhà thầu, mỗi gói thầu đều có 4 nhà thầu tham gia.

Hiện nay Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với phía JICA trong việc chuẩn bị hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, thành phố Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh dự án tại kỳ họp tháng 5-2018.

Sau khi xem xét đề nghị của UBND thành phố Hà Nội và ý kiến của một số bộ liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Hà Nội khẩn trương hoàn thiện nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trên để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu đã cung cấp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện dự án, trong đó có vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, Văn phòng Chính phủ bố trí họp Thường trực Chính phủ để xem xét thông qua, trình Quốc hội.

Nguồn: Vietnamplus
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /