Hà Nội, ngày 24-09-2020

Hà Nội: Lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

03/09/2020 12:09 | 0

(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 3847/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập "Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo giai đoạn" năm 2015-2020.

Tăng trưởng kinh tế đô thị cần song hành với nâng cao chất lượng và điều kiện sống của cư dân. Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Xây dựng là đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ lập "Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo giai đoạn", báo cáo, trình UBND thành phố và Bộ Xây dựng. 

Sở Xây dựng có trách nhiệm: Nghiên cứu, tính toán bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2015-2020; viết các báo cáo đánh giá và đề xuất các giải pháp xây dựng đô thị tăng trưởng xanh thông qua bộ tiêu chí của Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 5-1-2018 của Bộ Xây dựng; phối hợp với các sở, ngành thu thập tài liệu, số liệu; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm xin ý kiến sở, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học phục vụ xây dựng báo cáo đô thị tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2015-2020 và thuê đơn vị tư vấn thực hiện (nếu cần). 

Mục tiêu của đề cương nhiệm vụ nhằm xác định đúng hiện trạng xây dựng đô thị tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2015-2020 của thành phố Hà Nội; đề xuất các giải pháp khả thi, kiến nghị những trọng tâm cần ưu tiên thực hiện để xây dựng đô thị tăng trưởng xanh của thành phố.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sẽ phân tích đánh giá xây dựng đô thị tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2015-2020 theo 4 nhóm chỉ tiêu và 24 chỉ tiêu cụ thể hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-BXD để làm rõ xu hướng tăng trưởng kinh tế đô thị so với định hướng tăng trưởng xanh; xem xét đánh giá tác động của tăng trưởng kinh tế đối với môi trường đô thị, với chất lượng và điều kiện sống dân cư đô thị...

Từ đó, nghiên cứu, phân tích, nhận diện cơ hội và thách thức trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh đối với đô thị; đánh giá các hoạt động hiện tại và giải pháp khả thi thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh của thành phố; xác định danh mục các dự án ưu tiên...

Dạ Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /