Hà Nội, ngày 14-04-2021

Quyết định đầu tư xây dựng đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai

04/10/2020 12:52 | 0

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai. Dự án được triển khai với mục tiêu tạo ra tuyến đường có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo quy hoạch, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo bộ mặt mỹ quan đô thị khu vực trung tâm huyện Thanh Oai và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hệ thống hạ tầng giao thông địa bàn huyện Thanh Oai còn chậm phát triển (ảnh minh họa).

Theo đó, tuyến đường dài hơn 6,5km, điểm đầu giao với đường tỉnh lộ 427, điểm cuối giao với đê tả Đáy. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường được chia làm 2 đoạn, bao gồm: Đoạn ngoài khu vực đô thị thị trấn Kim Bài có mặt cắt 23m, đoạn trong có mặt cắt 25m.

Cùng với đó, dự án còn có các hạng mục giải phóng mặt bằng; lát hè, trồng cây xanh, chiếu sáng; xây dựng cầu qua các kênh Yên Cốc, Phượng Mỹ, La Khê; xử lý nền đất yếu một số đoạn tuyến; tổ chức giao thông và một số công trình phụ trợ khác…

Dự án được thành phố giao UBND huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư (khái toán) gần 524 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí xây dựng gần 283 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 174,5 tỷ đồng… Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ nay đến năm 2024.

Tại quyết định phê duyệt dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng giao UBND huyện Thanh Oai kiểm tra, rà soát lại phương án thiết kế cơ sở theo ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó tính toán, phân tích lựa chọn triển khai lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán bảo đảm tối ưu về kinh tế, kỹ thuật công trình; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả; không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Cùng với đó, chủ đầu tư tiếp tục rà soát chỉ giới đường đỏ, ranh giới phạm vi xây dựng nền đường trong phạm vi dự án đã được duyệt so với hồ sơ chỉ giới đường đỏ, ranh giới phạm vi xây dựng nền đường đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; phối hợp với chủ đầu tư các dự án liên quan để thống nhất phương án thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực dự án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư; có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực dự án…

Ngoài ra, huyện Thanh Oai phải xác định cụ thể diện tích đất trồng lúa 2 vụ phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi thực hiện dự án. Trong trường hợp có diện tích đất trồng lúa, phải lập phương án bố trí kinh phí cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác tại địa phương theo các quy định hiện hành của Chính phủ và thành phố…

Trước đó, ngày 24-6-2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 2686/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ và ranh giới phạm vi xây dựng nền đường tuyến đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai, tỷ lệ 1/500.

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã: Thanh Thùy, Thanh Văn, Tam Hưng và thị trấn Kim Bài. Trong đó, điểm đầu tuyến giao với đường tỉnh 427 hiện có (địa bàn xã Thanh Thùy), điểm cuối giao với đê tả Đáy (địa bàn thị trấn Kim Bài).

Tuấn Lương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /