Hà Nội, ngày 16-02-2019

Hà Nội: Tín dụng tăng 16,7%

29/11/2017 13:30 | 0
 (HNMO)- Trong khi vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Hà Nội tăng 18,2% thì tổng dư nợ cho vay tăng 16,7%.

Theo công bố của Cục Thông kê Hà Nội ngày 29-11, nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn thành phố tháng 11-2017 đạt 2.600 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước và tăng 18,2% so tháng 12-2016.
 
Trong đó, tiền gửi đạt 2.454 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so tháng trước và tăng 19% so cuối năm trước (tiền gửi tiết kiệm đạt 991 nghìn tỷ đồng, tăng  1,4% và 17,5%); phát hành giấy tờ có giá đạt 146 nghìn tỷ đồng,  tăng 0,2% và tăng 6,2%. Nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, khách hàng, các nhu cầu đầu tư khác cũng như đảm bảo thanh khoản của các tổ chức tín dụng.

Trong khi đó, tổng dư nợ cho vay tháng 11 ước đạt 1.576 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 16,7% so tháng 12 năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 605 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 19%; dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 971 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và tăng 15,3%.

Trong tổng dư nợ, dư nợ cho vay đạt 1.370 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 19,2%; dư nợ cho vay đầu tư đạt 206 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% và tăng 2,3%.

Như vậy, huy động vốn và cho vay của các TCTD trên địa bàn Hà Nội là hợp lý bởi huy động vốn tăng mạnh hơn cho vay.

Về dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 7,2%; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 37,1%; cho vay bất động sản chiếm 7,7%; cho vay xuất khẩu chiếm 9,8%; cho vay tiêu dùng chiếm 8,9%... Tính đến tháng 11, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ chiếm 2,9% và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay chiếm 3,3%.
Thanh Hương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /