Hà Nội, ngày 26-05-2019

Ảnh minh họa

Hà Nội thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 85.000 tỷ đồng

29/05/2018 19:36 | 0
(HNMO) - Theo Cục Thống kê Hà Nội, cùng với sự gia tăng số lượng người nộp thuế, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đã góp phần đáng kể vào số thu ngân sách.

Vì thế, thu ngân sách nhà nước tháng 5 trên địa bàn Hà Nội ước thực hiện 13.953 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước thực hiện 85.966 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán pháp lệnh năm 2018 và tăng 13,7% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ dầu thô là 1.290 tỷ đồng, đạt 69% dự toán và tăng 24% so cùng kỳ. Về thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 16.681 tỷ đồng, tăng 23,1% so cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 1.718 tỷ đồng, tăng 52,2%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11.009 tỷ đồng, tăng 6,4%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 162 tỷ đồng, tăng 50,9%...

Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tháng 5 ước đạt 2.764 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 4,8% so với tháng 12-2017. Tiền gửi đạt 2.616 nghìn tỷ đồng, chiếm 94,7% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 5% so với tháng 12-2017.

Trong khi đó, hoạt động dư nợ tín dụng trên địa bàn trong tháng 5 ước đạt 1.688 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so tháng trước và tăng 5,5% so với thời điểm cuối năm 2017.

Trong số trên, dư nợ cho vay đạt 1.475 nghìn tỷ đồng, chiếm 87,3% tổng dư nợ tín dụng; đầu tư đạt 213 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,7%.

Dư nợ ngắn hạn là 623 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và 7,3% so với tháng 12-2017; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 852 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 5%.

Về dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng, tỷ lệ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 36,9%; cho vay xuất khẩu chiếm 9,7%; cho vay tiêu dùng chiếm 8,8%; cho vay bất động sản chiếm 7,6%; cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 7,6%.

Tính đến cuối tháng 5, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ chiếm 2,8%.
T.Hương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /