Hà Nội, ngày 25-06-2018

Tập trung xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

30/12/2016 05:56 | 0
(NSHN) - Ngày 29-12, Sở VH-TT Hà Nội tổng kết công tác văn hóa, thể thao năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ngành Văn hóa - Thể thao Hà Nội đạt được trong năm 2016; đặc biệt là việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Để từng bước xây dựng văn hóa, con người Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã chủ động, tích cực khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa; nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, tăng cường đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân…

Theo kế hoạch, năm 2017, Ngành Văn hóa - Thể thao Hà Nội sẽ triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng và trong cơ quan, đơn vị hành chính TP Hà Nội; triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời; đề xuất mô hình hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao… nhằm đưa các phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Liên quan đến dự thảo các bộ quy tắc ứng xử, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý khẳng định, nội dung các bộ quy tắc mang tính chất định hướng, hướng dẫn, chứ không phải là những quy định mang tính chất bắt buộc như các quy định của pháp luật, nên TP Hà Nội sẽ sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nội dung nào chưa phù hợp, thành phố sẽ điều chỉnh, bổ sung.
Hà Hiền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /