Hà Nội, ngày 20-05-2018

Ảnh minh họa.

Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới của Hà Nội

06/04/2017 08:04 | 0
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 2072/QĐ-UBND, ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Bộ tiêu chí về xã NTM Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 có 19 tiêu chí bao gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, môi trường và thực phẩm an toàn, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Bộ tiêu chí là căn cứ để UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng NTM; kiểm tra, đánh giá, công nhận các xã đạt tiêu chí NTM; phát động phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020.
Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /