Hà Nội, ngày 16-02-2019

Ảnh minh họa.

Hà Nội phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách trong năm 2017

29/06/2017 06:57 | 0
(NSHN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, UBND thành phố giao các sở, ngành, địa phương chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước từ sản xuất - kinh doanh được giao và tăng 14-16% so với số thu thực hiện năm 2016; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán và tăng 5-7% so với thực hiện năm 2016. Cục Thuế, Cục Hải quan TP Hà Nội tập trung thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến 31-12-2017 giảm còn dưới 5% số thực thu ngân sách.

Thành phố cũng yêu cầu quản lý chi ngân sách chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, không bổ sung đề án, chương trình, chính sách hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn bảo đảm. Trong đó, các sở, ngành, địa phương không giải ngân kế hoạch vốn ngoài nước nguồn ngân sách trung ương năm 2017 vượt kế hoạch được giao khi chưa được phép; quản lý chặt, hạn chế các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau; giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khánh thành; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; mở rộng khoán xe ô tô công; đẩy mạnh mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung...

Cùng với đó, thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo lộ trình; không sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp thua lỗ.

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công; từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng, giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách để có nguồn tăng chi đầu tư, chi hỗ trợ trực tiếp người có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng chính sách để được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu.
Khánh Khoa
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /