Hà Nội, ngày 26-03-2019

Ảnh mang tính minh họa.

Hà Nội: Thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

09/01/2018 17:47 | 0
(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 162/VP-NC triển khai chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Thông báo số 87-TB/BNCTU ngày 26-12-2017.

Theo đó, Bí thư Thành ủy nhất trí đề xuất của Công an thành phố về việc thực hiện thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội; xác định rõ chi bộ công an xã, thị trấn trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn; trưởng công an xã, thị trấn phải là thành viên cấp ủy đảng bộ xã, thị trấn.

Công an thành phố phối hợp với Sở Nội vụ có văn bản thông báo tới UBND các huyện, thị xã dừng việc bổ nhiệm chức danh trưởng công an xã, thị trấn là công chức xã, thị trấn; rà soát danh sách các xã bố trí thí điểm thực hiện trong giai đoạn 1 theo hướng các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an ninh nông thôn, các xã, thị trấn đang thiếu trưởng công an; các xã, thị trấn đang có chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, thị trấn hoặc công chức khác kiêm trưởng công an xã, thị trấn và các xã, thị trấn trước đây đã bố trí công an chính quy làm trưởng công an xã, thị trấn cần được ưu tiên thực hiện ở giai đoạn 1.

Bí thư Thành uỷ giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Công an thành phố tổ chức triển khai thực hiện thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trong việc: bố trí trụ sở làm việc cho công an xã, thị trấn có bố trí công an chính quy; có phương án bố trí, sắp xếp công tác khác đối với trưởng công an các xã, thị trấn; các phó trưởng công an, công an viên thường trực ở các xã, thị trấn thực hiện thí điểm đề án và công an viên ở thôn, cụm dân cư thuộc các xã, thị trấn là cán bộ bán chuyên trách cần sắp xếp bố trí công việc phù hợp hoặc tiếp tục bố trí làm công an viên thôn, cụm dân cư thuộc lực lượng công an xã hoặc cho thôi việc theo quy định của pháp luật; hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, phương tiện làm việc... cho công an các xã, thị trấn bố trí công an chính quy.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Thông báo trên, báo cáo tập thể UBND thành phố trước ngày 20-1 tới.
B.Hân
Từ khoá:
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /