Hà Nội, ngày 18-05-2021

Chuyên gia Nhật Bản nêu 6 tiêu chí đánh giá mức độ thành công của công nghệ Nano - Bioreactor

26/07/2019 12:01 | 0

(NSHN) - Chuyên gia môi trường Nhật Bản đã đưa ra 6 tiêu chí để đánh giá mức độ thành công của dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano - Bioreactor.

Khu vực lắp đặt thí điểm công nghệ Nano - Bioreactor trên sông Tô Lịch.

Trao đổi với HNMO vào sáng 26-7, Tiến sĩ Tadashi Yamamura, chuyên gia Liên hợp quốc về môi trường, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản cho hay: “Để đánh giá mức độ thành công của dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano - Bioreactor, chúng tôi đã đưa ra 6 tiêu chí”.

Tiến sĩ Tadashi Yamamura, Chuyên gia Liên hợp quốc về môi trường, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản.

Thứ nhất là xử lý triệt để mùi hôi thối, khu vực lắp đặt thí điểm công nghệ Nano phải đảm bảo không còn mùi hôi, thối.

Thứ hai là phân hủy lượng bùn tồn đọng dưới lòng sông. Phần bùn tồn đọng dưới lòng sông phải phân hủy thành CO2, H2O (bùn sau khi xử lý đạt QCVN43).

Thứ ba là xử lý lượng nước thải hằng ngày chảy vào sông. Công nghệ phải xử lý được toàn bộ nước thải chảy vào sông mà không cần thu gom, các chất ô nhiễm trong nước sẽ biến thành khí trơ (N2).

Thứ tư là bảo tồn hệ sinh thái, vi sinh vật có hại giảm, vi sinh vật có lợi tăng để cá, thủy sinh phát triển tốt.

Thứ năm là nước sông sau khi xử lý phải đạt QCVN08.

Thứ sáu là hệ thống phải đảm bảo không gây ô nhiễm thứ cấp (dồn chất ô nhiễm xuống hạ lưu).

Kỹ sư của đơn vị vận hành kiểm tra hệ thống ống dẫn nước vào khu vực thí điểm.

Tiến sĩ Tadashi Yamamura khẳng định: “Sau những thành công đã đạt được tại nhiều dự án, chúng tôi tin rằng, công nghệ Nano sẽ đáp ứng được 6 tiêu chí đã đề ra ở trên. Sau 2 tháng thí điểm làm sạch sông Tô Lịch, chúng tôi sẽ đánh giá tổng thể dự án và đưa ra thời gian cụ thể để công nghệ Nano - Bioreactor hoàn thành 6 tiêu chí”.

Quang Thái
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /