Hà Nội, ngày 21-01-2020

Xây dựng thêm 2 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại Hà Đông

07/09/2019 08:29 | 0

(HNM) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm quận Hà Đông, tháng 4-2018, UBND quận Hà Đông đã triển khai xây dựng thí điểm tuyến phố Nguyễn Văn Lộc (phường Mộ Lao) thành tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát.

Từ đầu năm 2019 đến nay, quận đã tiến hành giám sát đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến phố này. Kết quả, 46/48 cơ sở đạt 10 tiêu chí an toàn thực phẩm, còn 2 cơ sở do biến động về nhân viên thường xuyên nên tiêu chí khám sức khỏe và xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chưa đạt.

Tuyến phố Nguyễn Văn Lộc đã được gắn biển tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát.

Trong năm 2019, quận đã chỉ đạo phường Nguyễn Trãi và phường Vạn Phúc xây dựng thêm 2 tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại tuyến phố Tố Hữu và tuyến phố Hoàng Hoa Thám. Hiện các cơ quan chuyên môn đã triển khai tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và khám sức khỏe cho chủ cơ sở và các nhân viên tham gia kinh doanh tại 2 tuyến phố trên, đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt những biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm rõ ràng, có sổ ghi chép…

Trang Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /