Hà Nội, ngày 20-04-2021

Năm 2020, Hà Nội đánh giá, phân hạng 1.000 sản phẩm OCOP

26/08/2020 07:28 | 0

(HNM) - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa rà soát kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020.

Theo đó, năm 2019, toàn thành phố đã đánh giá, phân hạng được 301 sản phẩm OCOP. Trong đó có 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 207 sản phẩm 4 sao, 88 sản phẩm 3 sao, đạt 100,3% kế hoạch. Năm 2020, thành phố tiếp tục chỉ đạo và đánh giá ít nhất 700 sản phẩm để đạt mục tiêu đề ra đến hết năm 2020: Đánh giá, phân hạng 1.000 sản phẩm OCOP.

Đến thời điểm này, Sở NN&PTNT Hà Nội đã hoàn thành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 tại huyện Ba Vì, chọn được 38 sản phẩm đạt tiêu chí để trình UBND thành phố cấp sao. Sở NN&PTNT Hà Nội đang tiếp tục đôn đốc các huyện, thị xã hoàn thiện hồ sơ để đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020, bảo đảm tiến độ đề ra.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /