Hà Nội, ngày 12-08-2020

Triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất

02/06/2016 11:15 | 0
(NSHN) - UBND TP Hà Nội ban hành văn bản 3203/UBND-KGVX ngày 31-5 về việc triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm việc với Viettel Hà Nội thống nhất các địa bàn khảo sát, lắp đặt truyền hình cáp cho các hộ nghèo của Thành phố. Viettel Hà Nội thực hiện khảo sát, lắp đặt truyền hình cáp cho 12.261 hộ nghèo có máy vô tuyến truyền hình và có nhu cầu sử dụng truyền hình cáp năm 2016 tại 152 xã, phường, thị trấn. Tập đoàn Viettel triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy định pháp luật; đảm bảo Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh và các quy định hiện hành của nhà nước.

UBND Thành phố cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông giao các đơn vị chức năng triển khai hỗ trợ lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ đối với các xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn. Đồng thời phối hợp Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ đặt ra.
Châu Anh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /