Hà Nội, ngày 02-04-2020

Yêu cầu UBND quận Long Biên báo cáo vi phạm đất đai, TTXD của Công ty CP Nắng Sông Hồng

10/06/2016 06:18 | 0
UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 3293/UBND-ĐT (ban hành ngày 3-6), yêu cầu các sở, ngành, UBND quận Long Biên xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) của Công ty cổ phần Nắng Sông Hồng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND quận Long Biên, tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm đất đai, TTXD đối với Công ty cổ phần Nắng Sông Hồng, tại phường Bồ Đề, quận Long Biên; khẩn trương đưa diện tích đất do Công ty đang khai thác sử dụng vào quản lý theo quy định. Xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra vi phạm đất đai, TTXD tại khu đất, báo cáo UBND thành phố kết quả trước ngày 15-6.

Thành phố giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, theo dõi, đôn đốc UBND quận Long Biên thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 18-6.
Gia Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /