Hà Nội, ngày 02-04-2020

Yêu cầu bảo đảm hành lang an toàn lưới điện

28/06/2016 06:45 | 0
UBND TP Hà Nội đã có Thông báo 199/TB-UBND, kết luận cuộc họp về một số dự án lưới điện.

Đối với dự án cải tạo đường dây 110kV Hà Đông - Sơn Tây (qua huyện Quốc Oai), UBND TP Hà Nội kết luận, đây là tuyến đường dây có tầm quan trọng an ninh quốc gia, có từ trước khi các dự án nhà vườn sinh thái được lập; dự án cải tạo đường dây trên hướng tuyến cũ có sẵn, do đó việc xin điều chỉnh hướng tuyến là không có cơ sở.

UBND thành phố yêu cầu triển khai dự án theo đúng hướng tuyến đã phê duyệt. UBND huyện Quốc Oai phối hợp với Sở Công thương, yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà vườn sinh thái chấp hành nghiêm việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện. Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát quy hoạch khu đô thị nhà vườn sinh thái, báo cáo thành phố quy hoạch, thu hồi diện tích đất dưới hành lang an toàn lưới điện; Sở Xây dựng cùng các ngành liên quan, giám sát việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện của các công trình.

Đối với dự án xây dựng đường dây 220kV Hòa Bình - tây Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu giữ nguyên hướng tuyến, tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của thành phố. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng các ngành và UBND huyện Quốc Oai, rà soát quy hoạch, chức năng, trình tự dự án "Khu nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao"; trường hợp không đúng quy hoạch, chức năng, không phù hợp quy định hiện hành, đề xuất thu hồi.
Gia Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /