Hà Nội, ngày 10-04-2020

Khẩn trương phê duyệt hoàn thành cấp, đổi “sổ đỏ” sau dồn điền đổi thửa

11/07/2016 08:26 | 0
(NSHN) - UBND TP Hà Nội vừa giao Sở NN&PTNT đôn đốc các huyện, thị xã hoàn thành dồn điền đổi thửa (DĐĐT) trước ngày 30-7-2016, đối với địa phương, khu vực đã thực hiện DĐĐT, tổ chức giao ruộng cho hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa hoàn thiện phê duyệt đề án để có đủ cơ sở thực hiện cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện cấp lại, cấp đổi “sổ đỏ” cho hộ gia đình sau khi hoàn thành DĐĐT.

Việc cấp lại, cấp đổi “sổ đỏ” cho hộ gia đình, cá nhân sau khi thực hiện DĐĐT đất nông nghiệp dựa trên cơ sở kế thừa tối đa tài liệu bản đồ, sơ đồ đã có, không chờ kết quả đo đạc; khi hoàn thành công tác đo đạc bản đồ sẽ thực hiện chỉnh lý biến động đất đai theo quy định.

Các sở, ngành liên quan chủ động đề xuất sử dụng kinh phí để hợp đồng lao động thời vụ thực hiện cấp lại, cấp đổi “sổ đỏ” đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố bảo đảm hoàn thành trong năm 2016.
Thúy Nga
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /