Hà Nội, ngày 02-04-2020

Chủ tịch UBND quận, huyện trực tiếp điều hành Thanh tra xây dựng địa bàn

16/07/2016 07:13 | 0
(NSHN) - UBND TP Hà Nội đã có Thông báo số 220/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) đô thị và tổ chức hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo đó, trên địa bàn thành phố tồn tại nhiều trường hợp vi phạm TTXD, chính quyền không ra quyết định xử lý kịp thời, để xảy ra kéo dài, dẫn đến khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn; thậm chí, công trình tiếp tục vi phạm khi có quyết định đình chỉ. Để quản lý TTXD và hoạt động của Thanh tra xây dựng hiệu quả, thống nhất, phân định rõ trách nhiệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá công tác quản lý TTXD trên địa bàn, đề xuất thành phố mô hình quản lý hiệu quả; trực tiếp chỉ đạo, điều hành Đội Thanh tra xây dựng địa bàn, kiểm tra, phát hiện, đề xuất xử lý vi phạm TTXD. Sở Xây dựng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý biên chế của lực lượng này. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đạo hoạt động của lực lượng thanh tra Sở Xây dựng.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, đánh giá việc thực hiện Quyết định 46/2013/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Thanh tra xây dựng; đề xuất cho phép Hà Nội thực hiện mô hình tổ chức, hoạt động của Thanh tra xây dựng theo hướng Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, điều hành toàn diện Đội Thanh tra xây dựng địa bàn.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn phối hợp với các đội Thanh tra xây dựng địa bàn, kiểm tra, kiểm soát tất cả các công trình xây dựng; vi phạm TTXD phải được phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, xử lý dứt điểm.
Gia Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /