Hà Nội, ngày 02-04-2020

Hà Nội phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,5 đến 9%

17/07/2016 07:20 | 0
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị số 15-CT/UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã bám sát các chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, Nghị quyết HĐND thành phố, xây dựng chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và quản lý tài chính ngân sách.

Cụ thể, các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu; phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,5 đến 9% trong năm 2016, tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách nhà nước. Cùng với đó là tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu từ nội địa và xuất nhập khẩu ở mức cao nhất, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016...
Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /