Hà Nội, ngày 24-01-2021

Nỗ lực chấm dứt tình trạng "vườn không nhà trống" ở Bảo tàng Hà Nội

31/12/2018 10:34 | 0
(HNM) - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, các nhà quản lý và chuyên môn Hà Nội đã và đang nỗ lực chấm dứt tình trạng "vườn không nhà trống" ở Bảo tàng Hà Nội.

Ông Tô Văn Động cho biết: "Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các chuyên gia uy tín của Pháp và các nhà khoa học Việt Nam đã phối hợp xây dựng đề cương chi tiết cho phần trưng bày của bảo tàng. Nội dung trưng bày của bảo tàng đã được điều chỉnh với định hướng rõ ràng, cả phần trưng bày tổng quát và trưng bày chi tiết. Hiện tại, công tác hoàn thiện thiết kế chi tiết để triển khai trưng bày đang được tiến hành một cách thận trọng và kỹ lưỡng. Theo kế hoạch, đến tháng 9-2019, Bảo tàng Hà Nội sẽ đạt 3/4 nội dung trưng bày cần có".

Trong lúc chờ hoàn thiện Bảo tàng Hà Nội cả về phần "vỏ" và phần nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung trưng bày theo chỉ đạo của UBND thành phố. Bên cạnh đó, Bảo tàng Hà Nội đã duy trì mở cửa thường xuyên, đón tiếp 108.605 lượt khách tham quan, nghiên cứu, học tập. Cùng với đó là đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn gắn với công tác trưng bày, giáo dục công chúng và truyền thông.
Mai Hoa
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /